O MNIE

Urodziłem się 8 lipca 1965 r. w Kluczborku. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem czwórki dzieci i dumnym dziadkiem. Od zawsze to rodzina była dla mnie na pierwszym miejscu, wspierała mnie i motywowała do działania. Większość inicjatyw, które podejmuję wynika z chęci, żeby dać rodzinie i swoim dzieciom jak najlepszą przyszłość.

Z ukochaną żoną i wnukiem Tymkiem

Ukończyłem politologię na Uniwersytecie Opolskim oraz podyplomowe studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jestem właścicielem działającej od wielu lat i rozwijającej się piekarni z Kujakowic. Obecnie sieć kawiarni–cukierni liczy 18 punktów na terenie całej Opolszczyzny, a zatrudnienie w firmie znajduje ponad sto osób.

Jestem spełnionym przedsiębiorcą, który na wielu życiowych drogach kieruje się maksymą, że „bez pracy nie ma kołaczy”. W biznesie stawiam na współpracę z lokalnymi partnerami oraz wybieram najlepsze regionalne produkty. Klienci cukierni doceniają rzemieślnicze lody, chleb na naturalnym zakwasie i prawdziwy kołocz śląski robiony według tradycyjnej receptury, który m.in. dzięki moim działaniom zdobył unijny certyfikat podkreślający regionalność tego produktu.

Kilka lat temu wraz z rodziną podjąłem się też trudnego zadania odnowienia pałacu w Pawłowicach oraz przylegających do niego terenów po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Zniszczone i podupadłe budynki udało się zrewitalizować.

Pałac w Pawłowicach przed rewitalizacją
Odnowiony Pałac w Pawłowicach

Obecnie w tym miejscu znajduje się piękny pałac z restauracją i hotelem oraz Dom Seniora Paulinka, który oferuje pobyty stałe i turnusy rehabilitacyjne dla osób starszych. Przy ośrodku znajduje się tężnia solankowa oraz winnica, która jest kolejnym projektem rozwijanym przez moją rodzinę.

Z synem Szymonem podczas zbiorów

Rewitalizację pałacu i budynków PGR-u udało się zrealizować dzięki funduszom z Unii Europejskiej.

Niszczejące budynki po byłym PGR otrzymały drugie życie i...
…zostały przekształcone w Dom Seniora

Od lat działam również w wielu organizacjach pozarządowych oraz w Stowarzyszeniu Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego i w klastrze producentów dobrej żywności z Olesna.

Jestem nie tylko przedsiębiorcą, ale też doświadczonym politykiem na szczeblu samorządowym. Przed objęciem mandatu senatora byłem radnym powiatowym, a wcześniej radnym sejmiku województwa opolskiego.

Jest mnóstwo inicjatyw, które zamierzam podjąć jako senator. Mam zdecydowane poglądy i pomysły na rozwiązanie wielu problemów dotyczących zarówno lokalnej społeczności, jak i całego kraju.