03.11.2020 r. – Wsparcie strajku kobiet

3 listopada w Kędzierzynie-Koźlu odbył się kolejny protest kobiet. Tym razem na ulicę wyszło ponad tysiąc osób.

Uczestnicząc w marszu słuchałem młodych ludzi dla których sprawa aborcji stała się okazją aby okazać swoje niezadowolenie co do działań rządu. Młodzież zapowiada, że będzie walczyć o swoje demokratyczne prawa, chce równego traktowania ale też oczekuje uzasadnionych decyzji rządu oraz realnych efektów w walce z pandemią. Młodzi ludzie chcą mieć możliwość rozwoju i szans na normalną edukację.

Wśród protestujących znaleźli się też rolnicy oraz skrzywdzeni w ostatnim czasie przedsiębiorcy, którzy chcieliby móc normalnie prowadzić swoją działalność i dawać ludziom pracę.

Ja stoję na stanowisku za zachowaniem wypracowanego wiele lat temu kompromisu aborcyjnego i chciałbym, aby kobiety mogły mieć prawo wyboru w tych najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Uważam też, że obecne działania władz na rzecz osób niepełnosprawnych są niewystarczające i zamierzam skierować oświadczenia senackie w tej sprawie aby pozwolić osobom chorym i ich rodzinom na godne życie.