03.12.2020 r. – Oświadczenie w sprawie rozłożenia w czasie terminu ferii zimowych

Trzeciego grudnia interweniowałem poprzez oświadczenie senatorskie u Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji ferii zimowych we wszystkich województwach w tym samym czasie.

Apeluję o to aby jak najszybciej zrezygnować z tego pomysłu i wręcz odwrotnie, rozłożyć czas ferii na jak najdłuższy okres. Proponuję, aby ferie rozpoczęły się z początkiem stycznia i trwały nawet do połowy marca.

Nie możemy pozwolić na to, aby nadal pozbawiać branżę turystyczną bez przychodów. Dla właścicieli hotelów, pensjonatów, kwater, wyciągów i restauracji, przewodników ferie zimowe mogą być czasem, który pozwoli na zwiększenie zatrudnienia i odrobienie strat finansowych z całego 2020 roku.

Projekt wprowadzający ferie w jednym terminie jest zły i zamiast doprowadzić do ograniczenia kontaktów, rozproszenia ruchu, tylko go kumuluje. Zadbajmy o środki bezpieczeństwa, wydłużmy czas trwania ferii i pozwólmy pracować wszystkim osobom zatrudnionym w regionach turystycznych.