03.12.2021 r. – spotkanie Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu w Tychach

W zeszłym tygodniu w ramach Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu wraz grupą senatorów odwiedziłem Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Wodny Park w Tychach.

Stworzony tam innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu zapotrzebowanie aquaparku na ciepło oraz energię elektryczną pokrywane jest w 100 procentach z biogazu, powstającego w tyskiej oczyszczalni ścieków.

Ten ekologiczny projekt może być dla innych doskonałym przykładem, jak ekologiczne rozwiązania mogą zdecydowanie wpływać na redukcję kosztów inwestycji, jak i wpływać na ochronę środowiska!

Fot. Senat RP.