07.04.2022 r. -Podpisanie dokumentu konstytuującego współpracę polsko-niemieckej grupy senackiej

Wczoraj podczas wizyty dyplomatycznej w Dreźnie razem z premierem landu Saksonii Ministerpräsident Michael Kretschmer podpisaliśmy dokument konstytuujący współpracę polsko-niemieckej grupy senackiej. Oznacza to dalsze wspólne działania Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Bundesratu RFN.W tych trudnych czasach musimy pamiętać o przyjaźni, likwidowaniu podziałów i budowaniu partnerskich sojuszy.

FOT. Nikolai Schmidt