10.01.2023 r. – Zaproszenie do udziału w konkursie

Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej” to Konkurs, który skierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywać się będzie na poziomie szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim.Etap okręgowy odbywa się dla uczniów ze szkół z powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego, głubczyckiego, oleskiego i krapkowickiego.