10.07.2022 r. – Wyjazdowe posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Katowicach

Dzisiaj w Katowicach uczestniczę w wyjazdowym posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Będziemy m in. rozmawiać o tym, jaką rolę samorząd terytorialny odgrywa w transformacji regionu śląskiego.