11.05.2022 r. – Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w Kluczborku

Dzisiaj w Kluczborku z mojej inicjatywy odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Komisja odwiedziła kluczborski Zakład Aktywności Zawodowej, a tematyka funkcjonowania tego typu placówek stała się przedmiotem naszej pracy.Dzięki opiekunom Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku ( Pani Małgorzata Kwiring-Pondel) oraz założycielce Fundacji Dom w Opolu Pani (Teresie Jednoróg ) komisja otrzymała materiał do dalszej pracy parlamentarnej, mającej na celu wesprzeć tego typu placówki w całej Polsce.