12.09.2022 r. – Otwarcie senackiej wystawy w Kietrzu „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia”

12.09.2022 r. w Parafia św. Tomasza Apostoła w Kietrzu uroczyście została otwarta senacka wystawa „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia”.