17.02.2021 r. – Wystąpienie w sprawie zwolnienia emerytów z podatku dochodowego

Wczoraj rozpoczęło się 21. posiedzenie Senatu. We wczorajszym porządku obrad znalazła się ustawa o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.Poniżej przedstawiam Państwu treść mojego wystąpienia, w którym zamiast trzynastych i czternastych emerytur, proponuję aby emeryci zostali zwolnieni z podatku dochodowego.Panie Marszałku! Wysoka Izbo!Polscy emeryci zasługują na to, aby godnie żyć! Polscy emeryci zasługują na to, aby mogli tak jak emeryci na Zachodzie korzystać z życia na właściwym poziomie po zakończeniu swojej aktywności zawodowej.Dzisiaj debatujemy nad przyznaniem czternastej emerytury, a za chwilę ze względu na galopującą inflację będziemy zmuszeni rozważyć przyznanie jeszcze piętnastej i szesnastej edycji tego świadczenia.Trzynasta i czternasta emerytura jest obecnie bardzo wygodnym rozwiązaniem dla rządzących, którzy w zależności od sytuacji mogą przyznać lub też nie dodatkowe świadczenie. Pozbawia ono jednak emerytów możliwości odpowiedniego zarządzania swoimi finansami.Tymczasowo popieram to rozwiązanie, ale uważam, że powinniśmy jak najszybciej odejść od przyznawania trzynastek i czternastek na rzecz projektu całkowitej rezygnacji z opodatkowania świadczeń emerytalnych. Zwolnienie emerytów z podatku dochodowego jest oczekiwanym i uzasadnionym postulatem tej grupy społecznej i powinno stać się rozwiązaniem systemowym. Dodatkowe środki przyznane emerytom w tej formie urzeczywistnią zasadę sprawiedliwości społecznej z racji tego, że wszystkie dochody uzyskane podczas wcześniejszych lat pracy był już raz opodatkowane. Pozwoli to też emerytom na lepsze planowanie swoich finansów oraz zdecydowanie poprawi jakość ich życia.