21.09.2020 r. – Spotkanie w sprawie pików benzenu

21 września w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie w sprawie tzw. pików benzenu. W rozmowach wzięli udział parlamentarzyści z województwa opolskiego, prezydent miasta Sabina Nowosielska, strona społeczna -Komitet Ochrony Powietrza oraz Inspektorzy Ochrony Środowiska.

Od wielu lat mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla walczą o to aby rozwiązać problem tzw. pików benzenu. Niestety pomimo działań kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, nadal nie udało się ustalić przyczyn i ewentualnie podmiotu odpowiedzialnego za ich występowanie.

Jest to sprawa, którą należy rozwiązać tak aby pogodzić prawo mieszkańców do oddychania czystym powietrzem z interesem gospodarczym miasta i funkcjonowaniem zakładów pracy.

W tym celu skierowałem już drugie oświadczenie senackie zarówno do Ministra Klimatu jak i Ministra Ochrony Środowiska, celem przedstawienia jakie działania w tej sprawie podejmują podlegle im służby.

W złożonym oświadczeniu zadałem konkretne pytania dotyczącego tego, które podmioty na terenie Kędzierzyna-Koźla są kontrolowane, jakie stwierdzono nieprawidłowości i czy nałożone na nie kary mogą mieć związek z pikami benzenu. Nadal oczekuję też na odpowiedź, jakie zostały podjęte działania służb w 2020 roku, kiedy podczas okresowych pików, stężenie benzenu wyniosło ponad 100 µg/m3 powietrza.