25.03.2021 r. – Oświadczenie w sprawie pomocy klubom sportowym

Szanowni Państwo, Niestety wiele firm (pomimo rządowej propagandy w mediach ) nie otrzymało pieniędzy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej! Wsparcia finansowego zostały również pozbawione kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się tego typu działalnością.

Problem dotyka wielu dyscyplin, także tych związanych z opieką nad zwierzętami. Sytuacja najlepszych klubów jeździeckich w Polsce, jak chociażby Ludowy Klub Jeździecki Lewada, wygląda bardzo źle. Dlatego też w zeszłym tygodniu, na 22 posiedzeniu Senatu, poprzez oświadczenie senackie interweniowałem u Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, pracy i Technologii, w sprawie rozszerzenia tarczy antykryzysowej o kod PKD 93.12.z –działalność klubów sportowych.

Poniżej znajduje się pełna treść oświadczenia:

Szanowny Panie Ministrze! Apeluję o to aby pilnie rozszerzyć pomoc w ramach tarczy branżowej dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa, o kod PKD 93.12.z, czyli działalność klubów sportowych. Kluby sportowe działające właśnie w ramach tego PKD, zostały pominięte w tarczach branżowych 6.0, 7.0. i 8.0 i zostały pozbawione jakiejkolwiek pomocy ze strony Państwa.

Kluby sportowe, w tym jeździeckie, nie mogą korzystać z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników jak również z umorzenia składek ZUS. Sytuacja klubów jeździeckich, których działalność trzeba pilnie objąć pomocą jest obecnie dramatyczna ponieważ pandemia Covid 19 i nałożone „lockdowny” dotknęły tą branże w sposób szczególny. Odwołane zostały zimowe obozy jeździeckie, jazdy rekreacyjne, a zawody odbywają się bez udziału publiczności, co skutkuje brakiem wpływów ze sprzedaży biletów.

Dodatkowo, od niedawna, cały świat jeździecki boryka się z problemem choroby wirusowej „herpes” występującej u koni, w wyniku czego odwołane zostały wszystkie imprezy krajowe i międzynarodowe. W odróżnieniu od innych branż, kluby jeździeckie są podmiotami, które nie mogą zawiesić działalności i zwolnić pracowników, jako że mają pod opieką konie, które muszą być żywione, pielęgnowane i trenowane każdego dnia, co przy braku przychodów generuje każdego miesiąca olbrzymie straty finansowe.

Proszę zwrócić uwagę również na fakt, iż dziesiątki klubów sportowych działających w Polsce to organizacje pozarządowe, zatrudniające jednak wielu pracowników. Nie posiadają one wpisu do rejestru przedsiębiorców, co z kolei odbiera im szansę na uzyskanie pomocy ze strony Państwa. Dlatego jeszcze raz wnoszę o to aby jak najpilniej rozszerzyć tarczę o wyżej wymieniony kod PKD.Z wyrazami szacunku Beniamin Godyla.