25.11.2020 r. – Uchwała wzywająca Radę Ministrów do przyjęcia projektu budżetu Unii Europejskiej.

Jednym z pierwszych tematów, którym zajęliśmy się na 18. posiedzeniu Senatu, była sprawa projektu budżetu Unii Europejskiej.

Większością głosów senatorzy podjęli uchwałę, wzywającą Radę Ministrów do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu Unii Europejskiej.

Rządy Polski i Węgier nie chcą zgodzić się na tzw. mechanizm praworządności i grożą zawetowaniem tego budżetu.

Uważam, że polska racja stanu wymaga tego abyśmy podobnie jak pozostałe kraje Unii Europejskiej przyjęli ten projekt i skorzystali m.in z olbrzymiej pomocy finansowej, którą otrzymają wszystkie kraje członkowskie w ramach funduszu odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa.