27.05.2022 r. – Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego!

Niestety dzisiaj w Polsce zaczyna być kwestionowany model Polski opartej o silne samorządy.Tendencje do centralizacji władzy, zmniejszanie środków finansowych dla samorządów, lub nadawanie ich w trybie uznaniowym przez władzę, niestety uderzają w potencjał ludzki, który nie może zostać w pełni wykorzystany.Przy okazji Dnia Samorządu, pamiętajmy o ludziach, którzy go tworzą, wójtach, burmistrzach, starostach i prezydentach miast, dzięki którym rozwijają się nasze małe ojczyzny.

Życzę Państwu samych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy!