10.06.2021 r. – Odpowiedź na czwarte oświadczenie w sprawie pików benzenu

Szanowni Państwo, przekazuję krótka informacja dotycząca sprawy pików benzenu w Kędzierzynie-Koźlu i mojej czwartej już interwencji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w tej sprawie.

W związku z tym, że cały czas do mojego biura senatorskiego zgłaszają się osoby zainteresowane tematem czystego powietrza, zawnioskowałem do Ministra Klimatu i Środowiska o to, aby pomiary powietrza odbywały się szybciej i żeby uwzględniły teren całego powiatu, tak żebyśmy realnie mogli ocenić skalę tego zjawiska.

W związku z tym, że pojawiły się wątpliwości co do godzin prowadzonych pomiarów, zawnioskowałem również o to, aby w pomiarach mogli wziąć udział samorządowcy oraz strona społeczna. W ostatniej odpowiedzi z Ministerstwa otrzymaliśmy wstępną zgodę na niektóre z moich postulatów.

Przede wszystkim w odpowiedzi na ostatnie oświadczenie, znalazła się informacja, że pomiary mogłyby rozpocząć się nawet w ciągu trzech godzin od pojawienia się piku benzenu w powietrzu. Wobec ostatnich przypadków, kiedy to pomiary odbywały się dopiero po 10, a nawet 13 godzinach od rozpoczęcia piku, to mógłby być przełom.

Co więcej Minister Klimatu i Środowiska przychylił się do mojego wniosku odpowiadając, że nie ma przeciwskazań aby strona społeczna mogła wziąć udział w terenowych pomiarach powietrza. Obecnie jesteśmy w trakcie stworzenia roboczej grupy składającej się z samorządowców oraz przedstawicieli strony społecznej, którzy zadeklarowali chęć brania udziału w pomiarach i którzy są gotowi do pracy także w nocy. To pokazuje tylko determinację mieszkańców i mam nadzieję, że wkrótce uda się z pozytywnym wynikiem przeprowadzić stosowne uzgodnienia z WIOŚ w tej sprawie.

Mam nadzieję, że uda się zrealizować tę inicjatywę i że mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla sami będą mogli przekonać się jak i gdzie prowadzone są pomiary. Liczę również, że służby będą chciały skorzystać z dużej wiedzy i pomysłów społeczników, którym również bardzo zależy na wyjaśnieniu sprawy pików benzenu.