14.01.2021 r. -Kondolencje

Pracownicy biur senatorskich składają wyrazy głębokiego współczucia z powodu odejścia Gabriela Godyli, brata naszego senatora.