31.10.2020 r. – Wspierajmy ogrodników

Kupując chryzantemy wsparłem lokalnego ogrodnika, a kwiaty zawiozę na groby moich bliskich po otwarciu cmentarzy. Zachęcam żebyście Państwo zrobili to samo. Ogrodnicy oraz ich rodziny, przez zbyt późno ogłoszoną decyzję rządu o zamknięciu cmentarzy, znaleźli się w dramatycznej sytuacji.