22.06.2021 r. – Wizyta z Marszałkiem Tomaszem Grodzkim w oleskim szpitalu

W ramach ostatniego wyjazdowego klubu KO, którego byłem inicjatorem, w Oleśnie senatorowie oraz Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkali się z pracownikami, dyrekcją szpitala oraz Zarządem Powiatu.

Rozmawialiśmy wspólnie zarówno o rozwoju tej dobrze zarządzanej placówki, jak i o problemach, które mogą się pojawić jeśli dojdzie do centralizacji szpitali.