DZIAŁALNOŚĆ PARLAMENTARNA

Senatorowie, w odróżnieniu od posłów nie składają interpelacji, tylko interweniują w rządzie przez tzw. oświadczenia senatorskie.

Wykaz oświadczeń złożonych przez senatora Beniamina Godylę znajduje się na stronie Senatu RP:

https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/nowe-oswiadczenia-senatorskie,978,10.html

14-10-2020 r. – Do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Oświadczenie w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika

14-10-2020 r. – Do Ministra Infrastruktury

Oświadczenie w sprawie przyspieszenia realizacji budowy zbiornika przeciwpowodziowego w Kotlarni

11-09-2020 r. – Do Ministra Klimatu i Ministra Środowiska

Oświadczenie w sprawie podwyższonych stężeń benzenu w powietrzu na terenie Kędzierzyna-Koźla

18-08-2020 r. – Do Prezesa Rady Ministrów

Oświadczenie w sprawie utworzenia w Warszawie Narodowego Muzeum Kresów Wschodnich

18-08-2020 r. – Do Ministra Zdrowia

Oświadczenie w sprawie przyznania lekarzom POZ uprawnień do kierowania pacjentów na wykonanie testów na obecność koronawirusa oraz w sprawie wsparcia finansowego dla jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

02-07-2020 r. – Do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych

Oświadczenie w sprawie wsparcia inwestycji budowy portu w Kędzierzynie-Koźlu

18-06-2020 r. – Do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie w sprawie wraków statków zalegających na dnie Bałtyku od czasów II Wojny Światowej

03-06-2020 r. – Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oświadczenie w sprawie kondycji finansowej Stadniny Koni „Janów Podlaski”

03-06-2020 r. – Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oświadczenie w sprawie akcji odstrzału dzików zarządzonej z powodu afrykańskiego pomoru świń

13-05-2020 r. – Do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju

Oświadczenie w sprawie przywrócenia handlu we wszystkie niedziele

13-05-2020 r. – Do Prezesa Rady Ministrów

Oświadczenie w sprawie utrudnionego dostępu do właściwej opieki medycznej mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, wynikającego z przekształcenia kozielskiego szpitala w jednoimienny szpital zakaźny

13-05-2020 r. – Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oświadczenie w sprawie warunków udzielania przedsiębiorcom świadczenia postojowego mającego rekompensować utratę przychodów z działalności gospodarczej w okresie stanu epidemicznego

13-05-2020 r. – Do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych

Oświadczenie w sprawie efektywności realizacji programu #LOTdoDomu

16-04-2020 r. – Do Ministra Infrastruktury

Oświadczenie w sprawie ujęcia budowy obwodnicy Strzelec Opolskich w projekcie „Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030”

30-03-2020 r. – Do Prezesa Rady Ministrów

Oświadczenie w sprawie umów na dostawy energii zawieranych przez państwową firmę Energa

30-03-2020 r. – Do Ministra Infrastruktury

Oświadczenie w sprawie rewitalizacji linii kolejowej nr 144 na odcinku Tarnowskie Góry – Opole

13-03-2020 r. – Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oświadczenie w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników KRUS

13-03-2020 r. – Do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie  w sprawie zmian w prawie wodnym mających na celu lepsze funkcjonowanie spółek wodnych

13-03-2020 r. – Do Ministra Infrastruktury i Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Oświadczenie w sprawie wstrzymania budowy portu w Kędzierzynie-Koźlu

27-02-2020 r. – Do Ministra Infrastruktury

W sprawie budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku od granicy woj. opolskiego do węzła Lubliniec Południe

17-01-2020 r. – W obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

06-02-2020 r. – Do Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia

W sprawie ograniczenia skali palenia e-papierosów przez dzieci i niepełnoletnią młodzież

17-01-2020 r. – Do Ministra Klimatu

W sprawie wyjaśnienia tzw. pików benzenu występujących na terenie Kędzierzyna-Koźla