DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

2010 r. – 2014 r. – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

2018 r. – 2019 r. – Radny Powiatu Oleskiego

2019 r. – obecnie – Senator X Kadencji

Do Senatu startowałem z list Koalicji Obywatelskiej, jednak jestem kandydatem niezależnym i nie należę do żadnej partii politycznej.

W Senacie X kadencji zostałem:

– członkiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

– członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu