DZIAŁALNOŚĆ POLITYCZNA

2010 r. – 2014 r. – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

2018 r. – 2019 r. – Radny Powiatu Oleskiego

2019 r. – 2023 e. – Senator X Kadencji

Do Senatu startowałem z list Koalicji Obywatelskiej, jako kandydat niezależny. Obecnie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej.

W Senacie X kadencji zostałem:

– członkiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

– członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Jestem także przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy senackiej.